Yatırımcı İlişkileri

 • Yönetimde söz sahibi olmayan pay sahiplerinin haklarını korumak, şirket hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve şirket yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimi arttırmak amacıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi görevlendirilmiştir.
 • Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Birimi:
  • Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlar.
  • Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlar. Bu toplantılarda, pay sahiplerinin yararlanabileceği bilgi ve belgelerin hazırlar. Oylama sonuçlarının kaydının tutar ve sonuçlarla ilgili raporları hazırlar.
  • Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası kapsamında, kamuyu aydınlatma ile ilgili görevleri yerine getirir.
 • İletişim
  • Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi : Evren Atış
  • Tel : (0212) 416 59 96
  • Dahili : 145
  • Fax : (0212) 416 59 98
  • Mail : evren.atis@derluksleather.com

   

  • Kurumsal Gelişim Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Uzmanı: Aslıhan Kahraman
  • Tel : (0212) 416 59 96
  • Dahili : 114
  • Fax : (0212) 416 59 98
  • Mail : asli.kahraman@emilianozapata.com