Endeks Bilgileri

Derlüks Deri’nin payları,04/07/2019 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar Grup 1’de işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Tekstil Deri, BIST Sınai, BIST İstanbul ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 27.750.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %49,55 olarak dikkate alınacaktır.

Dahil olunan endeksler:

ENDEKS KODU ENDEKS İSMİ
XUTUM BİST TÜM
XTUMY BİST-TÜM 100
XBANA BİAST ANA
XTEKS BİST TEKSTİL DERİ
XUSIN BİST SINAİ
XSIST BİST İSTANBUL
XHARZ BİST HALKA ARZ