Endeks Bilgileri

Derlüks Deri’nin payları,04/07/2019 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlamıştır. Ortaklık payları, BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Tekstil Deri, BIST Sınai, BIST İstanbul, BIST Halka Arz ve BIST KOBİ Sanayi endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında Şirketin paylarının sayısı 27.750.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %89,19 olarak dikkate alınacaktır. Öte yandan kurumsal yönetim ilkeleri açısından Ortaklık, 3.Grup şirketlere dahildir.

Dahil olunan endeksler:

ENDEKS KODU ENDEKS İSMİ
XUTUM BİST TÜM
XTUMY BİST-TÜM 100
XBANA BİAST ANA
XTEKS BİST TEKSTİL DERİ
XUSIN BİST SINAİ
XSIST BİST İSTANBUL
XHARZ BİST HALKA ARZ
XKOBI BIST KOBİ Sanayi Endeksi