Kurumsal Yönetim

Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Başkan Üye
Denetimden Sorumlu Komite Tuncay Erözmen Can Alper Şahin
Riskin Erken Saptanması Komitesi Can Alper Şahin Taner Sanatsever
Kurumsal Yönetim Komitesi Tuncay Erözmen Taner Sanatsever

Denetleme Komitesi Toplantı Tutanakları

2020

2019

İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar

Ad – Soyad Ünvan
Cemal Güzelci Yönetim Kurulu Başkanı
Volkan Taneri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Boran Meşrubat Yöneticisi
Nevzat Taneri Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncay Erözmen Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Can Alper Şahin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Mustafa Dinç Mali İşler ve Finans Müdürü
Aslıhan Kahraman İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
Mehmet Kurt Yönetim Kurulu Danışmanı
Taner Sanatsever Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Eray Yanbol Sorumlu Ortak Denetçi(Asıl)
Burhan Akçakıl Kıdemli Denetçi(Asıl)
Erdi Acet Denetçi(Asıl)
Ömer Kont Denetçi

Varsayımlara Dair Gerçekleşmeler

Halka Arz Geliri Hakkında

Riskin Erken Saptanması Raporları

2019

Riskin Erken Saptanması Komitesi Toplantı Tutanakları

2020

2019

Kurumsal Yönetim Komitesi Toplantı Tutanakları

2020

2019