Kurumsal Yönetim

Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Başkan Üye
Denetimden Sorumlu Komite Tuncay Erözmen Can Alper Şahin
Riskin Erken Saptanması Komitesi Can Alper Şahin Evren Atış
Kurumsal Yönetim Komitesi Tuncay Erözmen Evren Atış

Denetim Komitesi Toplantı Tutanakları

2021

2020

2019

İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar

Ad – Soyad Ünvan
Cemal Güzelci Yönetim Kurulu Başkanı
Volkan Taneri İştiraklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Nevzat Taneri Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncay Erözmen Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Can Alper Şahin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Mustafa Dinç Mali İşler ve Finans Müdürü
Aslıhan Kahraman İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
Sertaç Berber Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Müdürü
Mehmet Kurt Yönetim Kurulu Danışmanı
Evren Atış Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Eray Yanbol Sorumlu Ortak Denetçi(Asıl)
Burhan Akçakıl Kıdemli Denetçi(Asıl)
Erdi Acet Denetçi(Asıl)
Burak Turan Bağımsız Denetçi
Ekrem Okan Kurt Bağımsız Denetçi
Ahmet Temizyürek Bağımsız Denetçi
Erkan Tercan Avukat
Erhan Aslaner Avukat

Derlüks Deri Fiyat Tespit Raporu(FTR)’nda Yer Alan Varsayımlara İlişkin Raporlar

Halka Arz Geliri Hakkında

Riskin Erken Saptanması Raporları

2021

2020

Riskin Erken Saptanması Komitesi Toplantı Tutanakları

2021

2020

2019

Kurumsal Yönetim Komitesi Toplantı Tutanakları

2021

2020

2019

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2020

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

2020