Sermaye Yapısı

Sermaye Yapısı
Sermaye Yapısı
Ortağın; Ticaret Unvanı / Adı Soyadı Sermaye Payı / Oy Hakkı
26.04.2019 Tarihli Olağan Genel Kurulu İtibarıyla* Son Durum İtibarıyla**
(TL) % (TL) %
Cemal Güzelci 15.000.000 100 14.285.000 51,58
Halka Açık Kısım 13.465.000 48,52
Toplam 15.000.000 100 27.750.000 100

*26.04.2019 tarihli 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına göre.
** 13.03.2020 tarihi itibariyle.