Sermaye Yapısı

Sermaye Yapısı
Sermaye Yapısı
Ortağın; Ticaret Unvanı / Adı Soyadı Sermaye Payı / Oy Hakkı
26.04.2019 Tarihli Olağan Genel Kurulu İtibarıyla* Son Durum İtibarıyla**
(TL) % (TL) %
Cemal Güzelci 15.000.000 100 3.000.000 10,81
Halka Açık Kısım 24.750.000 89,19
Toplam 15.000.000 100 27.750.000 100

*26.04.2019 tarihli 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına göre.
** 24.08.2020 tarihi itibariyle.