Sermaye Yapısı

Sermaye Yapısı
Sermaye Yapısı
Ortağın; Ticaret Unvanı / Adı Soyadı Sermaye Payı / Oy Hakkı
26.04.2019 Tarihli Olağan Genel Kurulu İtibarıyla* Son Durum İtibarıyla**
(TL) % (TL) %
Cemal Güzelci 15.000.000 100 4.000.000 14,41
Halka Açık Kısım 23.750.000 85,59
Toplam 15.000.000 100 27.750.000 100

*26.04.2019 tarihli 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına göre.
** 23.07.2020 tarihi itibariyle.